ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

– Érvényes: 2020 július 15. napjától –

 

 1. Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) célja az, hogy a 2.a) pontban meghatározott jogi személy (a továbbiakban: Eladó) és a vele – a 2.e) pont szerinti – bármely termék vonatkozásában, mint vevő (a továbbiakban: Vevő) adásvételi szerződést kötő személy közötti szerződéses feltételeket részletesen, és egységesen szabályozza a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet), és az egyéb hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően.

Az ÁSZF rendelkezései az Eladó és a Vevő közötti adásvételi szerződés részét képezik és nem módosíthatók, kivéve, ha a Szerződő Felek erről kifejezetten megállapodnak.

 

Értelmező rendelkezések

 1. Jelen ÁSZF alkalmazásában:
 2. Eladó: Arborétum Bor Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített neve: Arborétum Bor Kft.; székhelye, üzlethelyiségének címe és egyben levelezési címe: 9400 Sopron, Füredi sétány 11. szám; cégjegyzékszáma: 08-09-031209, vezetve a Győri Törvényszék cégbírósága által; statisztikai számjele: 27033560-4725-113-08; adószáma: 27033560-2-08; e-mail címe: info@drink4u.hu telefonszáma: 0036 30 155 6733).
 3. Vevő: az Eladóval az ÁSZF 2.f) pontjában meghatározott bármely termék vonatkozásában vevőként adásvételi szerződést kötő személy. Szeszesitalt kizárólag nagykorú, tehát 18 évnél idősebb személy vásárolhat, 18 éven aluli személyeket az Eladó szeszesitallal nem szolgál ki, megrendeléseiket nem teljesíti!
 4. fogyasztóa szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.
 5. Szerződő Felek: az Eladó és a Vevő együttesen.
 6. Honlap: az Eladó által üzemeltetett internetes honlap, amelyen keresztül az adásvétel a Szerződő Felek között létrejön. A honlap elérhetősége: https://drink4u.hu
 7. termék: a Szerződő Felek közötti adásvétel tárgyát képező áru, amelyet a Vevő Honlapon keresztül választ ki, és amelynek jellemzőiről (pl. vételár, mennyiség, fajta, stb.) ezen keresztül kap tájékoztatást a szerződéskötést megelőzően.
 8. jótállás: a Polgári Törvénykönyv szerinti a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, valamint a jogszabályon alapuló kötelező jótállás.

 

 1. Az Eladó nyomatékosan felhívja a Vevő figyelmét, hogy a Honlapon feltüntetett termékek, továbbá a mennyiségek és árak csak tájékoztató jellegűek, ezek változtatásának jogát az Eladó fenntartja.

A termékek Honlapon feltüntetett árai tartalmazzák az általános forgalmi adót, de nem tartalmazzák a szállítási és esetleges egyéb költségeket. Az átutalással, utánvéttel kapcsolatos szállítói, pénzintézeti és egyéb díjak, költségek a Vevőt terhelik. A szállítási díj a Honlapon külön feltüntetésre kerül a megrendelés során.

 

A megrendelés menete

4.1. A Vevő a Honlapon keresztül akár regisztrációt követően, akár regisztráció nélkül vásárolhat. A regisztráció önkéntes.

4.2. A regisztráció nélküli vásárlási lehetőséget választó Vevőtől az Eladó a következő adatok megadását kéri a megrendelés leadása során:

 1. Név
 2. e-mail cím
 3. telefonszám (Ennek megadása nem feltétlenül szükséges a megrendelés teljesítéséhez, a megrendelt termékek kiszállítását, vagy a megrendeléssel kapcsolatos esetleg problémák jelzését azonban megkönnyíti.)
 4. számlázási név
 5. számlázási cím
 6. szállítási név (Ennek megadása csak akkor szükséges, ha eltér a számlázási névtől.)
 7. szállítási cím (Ennek megadása csak akkor szükséges, ha eltér a számlázási címtől.)
 8. cég adószáma (A magánszemély vevő az adóazonosító jelét nem kell, hogy megadja, azt az Eladó nem kéri!)
 9. megjegyzés a megrendeléshez (Ez nem kötelezően megadandó, pusztán csak lehetőség.)

4.3. A regisztrációval történő vásárlási lehetőséget választó Vevőtől az Eladó a következő adatok megadását kéri a regisztráció, illetve a megrendelés leadása során:

 1. Név (vezetéknév, keresztnév), illetve cégnév
 2. e-mail cím
 3. telefonszám (Ennek megadása nem feltétlenül szükséges a megrendelés teljesítéséhez, a megrendelt termékek kiszállítását, vagy a megrendeléssel kapcsolatos esetleg problémák jelzését azonban megkönnyíti.)
 4. számlázási név
 5. számlázási cím
 6. szállítási név (Ennek megadása csak akkor szükséges, ha eltér a számlázási névtől.)
 7. szállítási cím (Ennek megadása csak akkor szükséges, ha eltér a számlázási címtől.)
 8. cég adószáma (A magánszemély vevő az adóazonosító jelét nem kell, hogy megadja, azt az Eladó nem kéri!)
 9. jelszó (Ami kizárólag nem visszafejthető módon kerül tárolásra.)

A Honlap regisztrált felhasználói a Honlapra az e-mail címük és a jelszavuk megadásával tudnak belépni.

4.4. A Vevő a Honlapon a megvásárolni kívánt terméket, annak kiválasztásával a Honlap „Kosár” részébe helyezi. A Kosárba helyezett termékeket a Honlap 48 óra időtartamra lefoglalja, ezen időtartam alatt más vásárló ugyanazokat nem tudja lefoglalni, megvenni. Amennyiben az e pontban meghatározott foglalási határidő anélkül telik el, hogy a Vevő a megrendelést véglegesítené és elküldené, úgy az addig lefoglalt termék lefoglalása megszűnik, és azokat más vásárlók is lefoglalhatják, illetve megvehetik.

4.5. A termékek Kosárba helyezését követően a Vevőnek meg kell adnia nevét (cégnevét), cég esetében az adószámát, az általa választott fizetési módot, a szállítási címet és a számlázási .A Vevő a megrendeléshez megjegyzést fűzhet. A Vevő önkéntesen feliratkozhat az Eladó elektronikus hírlevelére, ez azonban nem kötelező, és semmilyen módon nem befolyásolja a megrendelés teljesítését

4.6. Amennyiben a Vevő a terméket az Eladó üzletében kívánja személyesen átvenni, úgy a következő fizetési módok közül választhat:

 1. készpénzes, vagy bankkártyás fizetés a termék átvételekor, vagy
 2. előre fizetés bankkártyával.
 3. Paypal,

4.7. Amennyiben a Vevő a terméket kiszállítás útján kívánja átvenni, úgy a következő fizetési módok közül választhat:

 1. utánvét készpénzzel,
 2. előre fizetés bankkártyával,
 3. Paypal,

4.8. A Vevő az általa kiválasztott termékeket mindaddig törölheti a Kosárból, illetve az általa megadott adatokat mindaddig kijavíthatja, vagy törölheti, amíg a megrendelést nem véglegesíti, és nem küldi el.

4.9. Amennyiben a Vevő a megrendelést véglegesíteni kívánja, úgy a termékek kiválasztását, Kosárba helyezését, a szállítási és fizetési adatok megadását követően vagy a „Megrendelés elküldése , vagy a „Fizetés Barionnal”, vagy a „Tovább a Paypalhoz” gombra kattintva tudja ezt megtenni. A „Megrendelés elküldése”, vagy a „Fizetés Barionnal”, vagy a „Tovább a Paypalhoz” gombra történő kattintással a Vevő elfogadja, hogy ez rá nézve fizetési kötelezettséget keletkeztet az adásvételi szerződés létrejötte esetén, amire az Eladó a Honlapon külön is felhívja a Vevő figyelmét oly módon, hogy ezen figyelmeztetés tudomásul vételét a Vevő egy külön ún. check box bejölésével el kell, hogy fogadja, ennek hiányában a Vevő nem tudja a megrendelését .

4.10. Az Eladó a megrendelés elfogadásáról a vevő által megadott e-mail címre a megrendelés lényegi elemeit (így különösen a vevő nevét, címét, a rendelés számát, a megrendelt termék nevét, díját, az egyéb költségeket, stb.)  tartalmazó e-mailt küld, amennyiben a megrendelést . Az Eladó és a Vevő közötti adásvételi szerződés a Vevő által megrendelt termékek vonatkozásában akkor jön létre, amikor az Eladó visszaigazoló e-mail üzenete a Vevőhöz megérkezik.

Az ily módon létrejött adásvételi szerződés a Ptk. 6:7.§ (3) bekezdése alapján írásba foglalt szerződésnek minősül, a szerződés nyelve a magyar. Az Eladó a szerződést iktatja és .

Amennyiben az Eladó a Vevő részére nem küld a megrendelés elfogadását visszaigazoló e-mail-t a megrendelés elküldésétől számított 48 (negyvennyolc) órán belül, úgy azt a megrendelés elutasításának kell tekinteni, a Vevő pedig mentesül az ajánlati kötöttség vagy a szerződéses kötelezettség alól.

A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő az Eladóhoz, illetve a Vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

A vételár teljes megfizetéséig az Eladó az adásvétel tárgyát képező termékre vonatkozó tulajdonjogát fenntartja.

A szerződés az Eladót, illetve a Vevőt terhelő szolgáltatások (termék átadása, illetve vételár és az esetleges járulékos költségek /pl. szállítási díj, stb./ kölcsönös teljesítésével megszűnik.

 

Fizetési feltételek

5.

5.1. a) Készpénzes fizetési lehetőség választása esetén a Vevő a vételárat a termék átvételekor kötelese megfizetni az Eladónak.

 1. b) A Barion fizetési mód feltétlei a következő webhelyen találhatók: https://www.barion.com/hu/.
 2. c) A Paypal fizetési mód feltétlei a következő webhelyen találhatók: https://www.paypal.com/hu/home.
 3. d) Mivel az 5.1.b)-c) pontokban megjelölt fizetési módozatok feltételrendszerére, lebonyolítására az Eladónak semmilyen ráhatása nincs, ezért ezekkel, illetve ezek Vevő általi igénybevételével kapcsolatban az Eladó teljes mértékben kizárja a felelősségét.

Az esetleges internetes, vagy egyéb visszaélések megelőzése érdekében az Eladó felhívja a Vevő figyelmét, hogy az 5.1.b)-c) pontokban megjelölt fizetési módozatok lebonyolításához szükséges adatokat az Eladó nem kéri a Vevőtől, ezeket a Vevő kizárólag az 5.1.b)-c) pontokban megjelölt fizetési módozatokat lebonyolító rendszerekben kell, hogy megadja.

Az Eladó felhívja a Vevő figyelmét arra is, hogy az Eladó a Vevő által megadott bankkártya/hitelkártya/bankszámla információkhoz nem fér hozzá, azokat semmilyen módon, és esetben sem rögzíti, és nem tárolja, az 5.1.b)-c) pontokban megjelölt fizetési módozatok lebonyolítása nem az Eladó által működtetett rendszeren keresztül történik. A Vevő tehát a Honlapon keresztül csak a termékek kiválasztását és a megrendelés elküldését hajtja végre, az 5.1.b)-c) pontokban megjelölt fizetési módozatok lebonyolítása azonban az ezeket működtető – az Eladótól teljesen független – rendszereken keresztül történik.

 1. e) Amennyiben a Vevő a megrendelt termék vételárát nem fizeti meg határidőben, úgy a szerződés minden külön jognyilatkozat nélkül megszűnik, a termék lefoglalása törlődik, és az Eladó nem köteles a szerződés teljesítésére.

5.2. Az Eladó a Vevő vásárlásáról számlát állít ki, amit megküld a Vevő részére.

 

A megrendelés lemondása, a szerződéstől való elállás

6.1. A Vevő a megrendelést a termék átvételét, illetve a szállító részére történő átadását megelőzően bármikor lemondhatja az Eladó következő 2.a.) pont szerinti elérhetőségein.

6.2. A Vevő jogosult az adásvételi szerződéstől 14 (tizennégy) napon belül indokolás nélkül elállni.

A Vevő az elállási vagy felmondási jogát

 1. a) a terméknek,
 2. b) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
 3. c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

a Vevő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül gyakorolhatja.

6.3. A Vevő az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

6.4. A Vevő a 6.2.-6.3. pontokban biztosított jogát

 1. a) a Rendelet 2. mellékletében található (és jelen ÁSZF-hez mellékletként szintén csatolt) nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy
 2. b) az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján

gyakorolhatja.

6.5. Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Vevő az elálló nyilatkozatát a 6.2. pontban meghatározott határidő lejárta előtt elküldi az Eladó részére postai úton, vagy az Eladó 2.a) pont szerinti e-mail címére.

6.6. Ha a Vevő a 6.2.-6.5. pontoknak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a Vevő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

Az Eladó a Vevőnek visszajáró összeget a Vevő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Vevő kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Vevőt ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

Ha a Vevő kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

Az Eladó mindaddig visszatarthatja a Vevőnek visszajáró összeget, amíg a Vevő a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

6.7. Ha a Vevő az ÁSZF-nek, illetve a Rendeletnek megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak, vagy az Eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Vevő a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A Vevő kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli.

6.8. A Vevő elállási jogának gyakorlása a termék kiszállítására vonatkozó járulékos szerződést is felbontja vagy megszünteti. A Vevő az Eladónak a járulékos szerződés felbontásából vagy megszüntetéséből eredő kárát nem köteles megtéríteni, és a szerződés felbontásával vagy megszüntetésével összefüggésben tőle egyéb költség nem követelhető, kivéve ha a Vevő kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott, mert ez esetben az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

Az Eladó köteles a járulékos szerződésben részt vevő harmadik személy szerződő felet a Vevő elállásáról vagy felmondásáról haladéktalanul értesíteni.

6.9. A Vevő nem jogosult a szerződéstől elállni olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (pl. az ital palackjának felnyitását követően), továbbá olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke az Eladó által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor.

 

A termékek átvétele, szállítás

7.1. A Vevő a termékeket átveheti az Eladó üzlethelyiségében annak nyitvatartási idejében, a megrendelés visszaigazolásának Eladó általi elküldésétől 7 (hét) napon belül. A nyitvatartási időt az Eladó maga állapítja meg, és fenntartja a jogot, hogy azt bármikor megváltoztathassa. A Vevő a terméket az Eladó üzlethelyiségében azt követően tudja átvenni, hogy az Eladó a Vevő vásárlását, a termékek lefoglalását visszaigazolta részére. Amennyiben a Vevő az Eladótól kapott visszaigazolás Eladó általi elküldésétől 5(öt) napon belül a termékeket nem veszi át, úgy az Eladó és a Vevő közötti adásvételi szerződés minden külön jognyilatkozat nélkül a határidő leteltekor megszűnik, az Eladó pedig a Vevő által megadott bankszámlaszámra visszautalja a vételárat.

7.2. A Vevő jogosult az adásvétel során a termékek kiszállítását kérni. Az Eladó a termékek kiszállításához a következő futárcéget veszi igénybe:

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (2351 Alsónémedi
GLS Európa u. 2.; info@gls-hungary.com; általános üzleti feltételek: https://gls-group.eu/HU/hu/altalanos-uzleti-feltetelek; adatkezelési tájékoztató: https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat)*.

A kiszállítás díját a Vevő köteles viselni, és köteles azt utánvétes vásárlás esetén a termék átvételekor, előre fizetés esetén pedig a termék vételárával együtt megfizetni.

A kiszállítási díj a termék megrendelésekor a Honlapon kerül feltüntetésre, és az tartalmazza az általános forgalmi adót is.

7.3. A kiszállítás várható határideje a megrendelés visszaigazolásától számított 5 (öt) munkanap, de ettől eltérések lehetnek egyedi esetekben, pontos kiszállítási időpontot a futárcég közli a Vevővel. Nem minősül a kiszállítási határidő megszegésének, amennyiben a futárcég az itt jelzett határidőn belül értesíti a Vevőt a termék átvételi lehetőségéről, de a termék ténylegesen az e pontban jelzett határidő lejártát követő 2 (kettő) munkanapon belül kerül a Vevő, vagy az általa kijelölt harmadik személy részére átadásra.

Szintén nem minősül a kiszállítási határidő megszegésének, ha a termék a Vevő kifejezett kérésére kerül a határidőn túl átadásra.

A kiszállítás a futárcég logisztikai rendszere szerinti módon és határidőben történik, az ezért való felelősséget az Eladó kizárja. Az Eladó külön is felhívja a Vevő figyelmét, hogy egyes időszakokban (pl. ünnepek előtt) a megrendelések megszaporodhatnak, ezért a szállítási határidőkben ilyenkor – az Eladón kívülálló okok miatt – csúszások következhetnek be, tekintettel a futárcégek korlátozott szállítási kapacitására.

Amennyiben a Vevő a futárcég második értesítésében megjelölt határidőben sem veszi át a terméket, úgy az Eladó és a Vevő közötti adásvételi szerződés minden külön jognyilatkozat nélkül a határidő leteltekor megszűnik, az Eladó pedig a Vevő által megadott bankszámlaszámra visszautalja a vételárat.

7.4. A termékkel kapcsolatos kárveszély akkor száll át a Vevőre, amikor a Vevő vagy az általa kijelölt harmadik személy átveszi a terméket. Erre tekintettel az Eladó a termék sérülésmentességéért egészen addig felelősséget vállal, amíg a Vevő, vagy az általa kijelölt harmadik személy átveszi a terméket.

7.5. A Vevő, vagy az általa kijelölt harmadik személy a termék átvételekor köteles azt megvizsgálni, hogy hiánytalan és sérülésmentes-e, s bármely probléma esetén köteles azt a kiszállítást végző futárnak írásban, jegyzőkönyvben jelezni, majd erről az Eladót is értesíteni az Eladó 2.a) pont szerinti elérhetőségein.

Ezen esetben az Eladó haladéktalanul, de legkésőbb a 8. pontban megjelölt határidőn belül a panaszt megvizsgálja, és annak jogszerűsége esetén intézkedik a termék kicserélése érdekében, így különösen fontos, hogy a Vevő késedelem nélkül értesítse az Eladót az észlelt problémáról. Amennyiben az Eladó a termék kicserlését készlethiány miatt nem tudja teljesíteni, úgy erről késedelem nélkül tájékoztatja a Vevőt és részére a termék árát, valamint a szállítási díjat visszafizeti.

7.6. A 7.5. pontban meghatározott megvizsgálási kötelezettség elmulasztása esetén az Eladó kizárja a felelősségét a termék minden sérülése, vagy hiánya miatt, mivel ezen esetben nem ellenőrizhető, hogy a termék hiánya, sérülése mikor, illetve minek következtében keletkezett.

7.7. Az Eladó szintén kizárja a felelősséget minden olyan kárral, igénnyel, követeléssel szemben, amely abból ered, hogy a Vevő a megrendelés visszaigazolását, vagy a termék átvételi lehetőségéről szóló értesítést bármely technikai ok miatt nem kapja meg. Eladó kifejezetten felhívja a Vevő figyelmét, hogy megrendelésének elküldését követően a Vevő az e-mail kliensének levélszemét (spam) mappáját is ellenőrizze rendszeresen annak érdekében, hogy az Eladó, vagy a futárcég értesítéseit biztosan megkapja.

 

 

Panaszkezelés

8.

8.1. Az Eladó a Vevőtől érkező panaszokat haladéktalanul, de legkésőbb azok beérkezésétől számított 15 (tizenöt) napon belül megvizsgálja, és megállapításairól tájékoztatja a Vevőt.

A Vevő a panaszait az Eladó 2.a) pont szerinti bármely elérhetőségén jogosult az Eladó részére eljuttatni.

A később visszaellenőrizhetőség céljából az Eladó az írásbeli kommunikációt javasolja a Vevő részére, de ettől függetlenül a Vevő telefonon, vagy az – Eladó üzlethelyiségében – személyesen szóban is jelezheti panaszát.

8.2. A szóban bejelentett panaszokat az Eladó azonnal, ha ez bármely oknál fogva nem lehetséges, akkor a 8.1. pont szerinti határidőn belül megvizsgálja.

8.3. Az Eladó a panaszkezelés során a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény VI. fejezetében foglaltak szerint jár el.

8.4. Amennyiben a Vevő panasztát az Eladó elutasítja, úgy a Vevő jogosult békéltető testülethez fordulni a jogvita peren kívüli elrendezése érdekében. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

8.5. Az eljárásra a Vevő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes.

A Vevő erre irányuló kérelme alapján a Vevő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület helyett a szerződés teljesítésének helye vagy az Eladó székhelye szerinti békéltető testülethez is benyújtható a kérelem. Utóbbi elérhetősége: Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület; Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.; Telefon: 06-96-520-217; email: bekeltetotestulet@gymskik.hu.

8.6. Az Eladó felett felügyeleti jogkört gyakorol: Sopron Megyei Jogú Város Jegyzője; 9400 Sopron, Fő tér 1.

8.7. A fentieken túlmenően a Vevőnek lehetősége van arra, hogy az adásvételi szerződéssel kapcsolatos vitát, az egységes uniós online vitarendezési platformnak (OVR-platform) köszönhetően, online módon rendezze az Eladóval, amely az Európai Unió összes hivatalos nyelvén, térítésmentesen rendelkezésre áll és az alábbi linken érhető el: http://ec.europa.eu/odr/. A vevők tájékoztatása érdekében ezt a linket az Eladó honlapján is elhelyezi.

8.8. Az Eladó tájékoztatja a Vevőt, hogy nem rendelkezik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexszel, ilyet nem alkalmaz.

 

Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

9.1. Az Eladó hibás teljesítése esetén a Vevő az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

9.2. A Vevő – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást, vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Vevő a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére a Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

9.3. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

9.4. A Vevő az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

9.5. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vevő igazolja, hogy a terméket az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

10.1.Ingó dolog (termék) hibája esetén a Vevő – választása szerint – a 9. pontban meghatározott jogát, vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

10.2. Termékszavatossági igényként a Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

10.3. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

10.4. Termékszavatossági igényét a Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét a Vevő kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy az Eladóval szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania.

A gyártó (illetve az Eladó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (illetve az Eladónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Az Eladó felhívta a Vevő figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt a Vevő kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Vevő a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

 1. A termékek jellege miatt az Eladó szerződéses jótállást nem vállal.

 

Egyéb rendelkezések

 1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos, magyar jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni, így különösen:
  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
  • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
  • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény.
 1. Az Eladó felhívta a Vevő figyelmét, hogy az Eladó által alkalmazott adatkezelési szabályokat külön dokumentum tartalmazza, amely a Honlapról szintén letölthető.

 

Melléklet

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett:

Alulírott____________________________ kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat/ az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja:

Átvétel időpontja:

A Vevő neve:

A Vevő címe:

A Vevő aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:

 

ÁSZF LETÖLTÉSE (PDF)